Portal wiedzy

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1900 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów

Przejdź do Portalu Wiedzy
Miesięcznik Wspólnota Mieszkaniowa

O implikacjach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: uppuw) pisaliśmy na łamach Wspólnoty Mieszkaniowej już kilkakrotnie. Wciąż jednak do redakcji spływają liczne pytania i wątpliwości związane z tą tematyką. Nic zresztą dziwnego, bowiem wiele istotnych kwestii wcale nie jest tu oczywistych. Dlatego w najnowszym numerze jeszcze raz wracamy do tematu.