Portal wiedzy

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1700 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów

Przejdź do Portalu Wiedzy
Miesięcznik Wspólnota Mieszkaniowa

O implikacjach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: uppuw) pisaliśmy na łamach Wspólnoty Mieszkaniowej już kilkakrotnie. Wciąż jednak do redakcji spływają liczne pytania i wątpliwości związane z tą tematyką. Nic zresztą dziwnego, bowiem wiele istotnych kwestii wcale nie jest tu oczywistych. Dlatego w najnowszym numerze jeszcze raz wracamy do tematu.

Klub Prenumeratora

Specjalistyczne szkolenia w formie webinarów zawierające praktyczne zagadnienia niezbędne w zarządzaniu nieruchomościami:

  • Wdrożenie RODO po pół roku obowiązywania – dylematy w praktyce zarządzania nieruchomościami
  • Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle RODO. Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy
  • Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej w praktyce i orzecznictwie
  • Oporni właściciele a obowiązkowa kontrola budynku. Obowiązek udostępnienia lokalu do kontroli okresowej budynku w praktyce i orzecznictwie sądowym
  • Umowy o zarządzanie nieruchomością mieszkaniową. Treść, zawieranie, wykonywanie i ocena
  • Prawne i praktyczne problemy związane z odbiorem prac remontowo-budowlanych we wspólnotach mieszkaniowych
  • Bezpieczna wspólnota mieszkaniowa – jak właściwie wybrać ofertę ubezpieczeniową
  • Bezpieczeństwo na placu zabaw – obowiązki i odpowiedzialności zarządcy
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku wspólnot mieszkaniowych