Finanse

W lipcu Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowej ordynacji podatkowej, która ma zastąpić obowiązującą już od 20 lat ustawę. Przyjrzyjmy się niektórym z projektowanych regulacji – zarówno tym, które dotychczas nie istniały w systemie polskiego prawa podatkowego, jak i tym, które znajdziemy w obecnej ordynacji podatkowej, lecz które mają ulec znaczącej…
poniedziałek, 20 sierpień 2018 13:31

Podzielona płatność VAT w praktyce

Written by
Wdrożenie przez wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomości mechanizmu podzielonej płatność w podatku VAT to niełatwy proces. Wymaga zapoznania się z zasadami obowiązującymi podatników, a także z istotnymi ograniczeniami. Posiadacz rachunku VAT nie będzie mógł dowolnie zrobić z rachunku VAT wypłat i wpłat. 1 lipca br. weszły w życie przepisy…
wtorek, 09 styczeń 2018 14:50

Odwrócony VAT za montaż domofonów

Written by
Kto powinien odprowadzić podatek VAT za montaż instalacji domofonowej – wspólnota czy firma wykonująca instalację? Kiedy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem za takie prace? Wspólnota mieszkaniowa, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT zleciła firmie A. dostawę i montaż instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych. Firma A. również jest podatnikiem VAT…
czwartek, 14 wrzesień 2017 10:40

Refaktura podatku od nieruchomości

Written by
Czy możliwa jest refaktura podatku od nieruchomości na najemców lokalu użytkowego, jeżeli wynajmującym jest wspólnota mieszkaniowa, bo lokal należy do części wspólnej nieruchomości? Na wstępie należy wyjaśnić, że w świetle definicji podatku zawartej w art. 6 ordynacji podatkowej, organy podatkowe przyjmują, iż podatek od nieruchomości jest świadczeniem pieniężnym nieekwiwalentnym (w…
środa, 26 lipiec 2017 09:59

Tani kredyt - okazja czy pułapka?

Written by
Uwaga wspólnoty, spółdzielnie, kredytobiorcy – rośnie ryzyko stopy procentowej. Dotychczasowe niskie stopy procentowe to był dobry czas na zaciąganie kredytów dla rozsądnych kredytobiorców pamiętających, że oprocentowanie kredytu jest zmienne – nie zawsze malejące! Ostatnie dwa lata (czerwiec 2015 – czerwiec 2017) zostaną zapisane w historii ekonomii Polski jako okres ekstremalnie…
Czy przychody wspólnoty z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz z odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, będące konsekwencją zawartej ugody sądowej, mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT? Wspólnota mieszkaniowa jest właścicielem działki (nieruchomości) objętej księgą wieczystą, na której jest posadowiony budynek mieszkalny użytkowany przez wspólnotę. Działka ta obejmuje…
czwartek, 23 luty 2017 08:35

Podatek od najmu piwnicy

Written by
Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada piwnicę i wynajmuje ją jednemu z właścicieli lokalu (członkowi wspólnoty), to musi zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego w ten sposób dochodu? Dochody uzyskane przez wspólnotę w związku z wynajmowaną piwnicą osobie posiadającej w zasobach wspólnoty lokal mieszkalny (przez mieszkańca tej wspólnoty) nie są związane z…
Wspólnoty i ich zarządcy zetkną się w najbliższym czasie, o ile już to nie nastąpiło, ze wzrostem kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, co wprost wynika ze zmian ustawowych w zakresie ubezpieczeń społecznych i minimalnej stawki wynagrodzenia. Jak sprostać tym zmianom i jak poradzić sobie ze wzrostem kosztów? Pierwszą regulacją, która pociąga…
poniedziałek, 01 luty 2016 10:35

Targi Kielce – kompleksowo dla budynków

Written by
Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT to jedyna biznesowa wystawa branży w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2016 roku po raz pierwszy towarzyszyć jej będzie Salon Obsługi i Utrzymania Nieruchomości LOKUM EXPO. To nowość na polskim rynku wystawienniczym. Targi EURO-LIFT to wydarzenie, które kompleksowo prezentuje spektrum branży dźwigowej, od innowacji i najnowszych urządzeń, po…
czwartek, 10 grudzień 2015 13:24

Zakup gazu u dostawcy prądu

Written by
Mamy już możliwość zakupu prądu i gazu od tego samego sprzedawcy. To oferta Dual fuel, w ramach której przedsiębiorstwa energetyczne równolegle sprzedają energię elektryczną i gaz. W Polsce największe grupy energetyczne wprowadzają lub już wprowadziły ofertę sprzedaży gazu. Kupując dwa produkty u jednego sprzedawcy, wspólnoty i spółdzielnie mogą liczyć na…
czwartek, 10 grudzień 2015 13:15

BGK o Funduszu Termoizolacji i Remontów

Written by
Fundusz Termomodernizacji i Remontów wspiera finansowo inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz remontowe. Ponadto z jego środków wypłacane są rekompensaty dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których znajdowały się lokale kwaterunkowe. Pomoc ta jest udzielana w formie: premii termomodernizacyjnej, premii remontowej oraz premii kompensacyjnej. Obsługą Funduszu Termomodernizacji i Remontów zajmuje się Bank…
poniedziałek, 12 październik 2015 11:07

Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej

Written by
Zarządcy nieruchomości utworzyli własną Grupę Zakupową Energii Elektrycznej. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z uzyskanej przez Grupę Zakupową ceny energii elektrycznej i w ten sposób zagwarantować sobie korzystne warunki cenowe. Grupę Zakupową Energii Elektrycznej utworzyło 76 firm zarządzających nieruchomościami. Zarządzający otrzymali bardzo korzystne warunki cenowe na sprzedaż energii elektrycznej dla spółdzielni…
poniedziałek, 12 październik 2015 09:55

Jak walczyć z nieuczciwymi cenami za wodę?

Written by
Narzekamy na wysokie opłaty za wodę i ścieki, z niepokojem oczekujemy kolejnych podwyżek. Warto aby wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie pilnowały, co wodociągi wliczają w koszty, by uzasadnić podwyżki. Przedstawiony poniżej przykład pokazuje, że interwencje mogą być skuteczne. Taka sytuacja miała miejsce w Myślenicach i funkcjonującym tam Miejskim Zakładzie Wodociągów i…
wtorek, 08 wrzesień 2015 07:50

Podatek od przekazania kluczy

Written by
Wspólnota zapewnia w ramach opłaty eksploatacyjnej każdemu członkowi zestaw kluczy do klatki schodowej. Kupuje po 1 sztuce dla każdego właściciela oraz kilka sztuk jako rezerwę dla tych właścicieli, którzy będą chcieli posiadać dodatkowe klucze lub piloty do bramy. Podstawowy zestaw każdy właściciel otrzymuje bezpłatnie. Jego koszt jest skalkulowany jako część…
wtorek, 08 wrzesień 2015 07:46

Parkingi jako środki trwałe

Written by
Czy wspólnota ma prawo zaliczyć budowle parkingów, zarówno wybudowane na własnym, jak i cudzym gruncie, do własnych środków trwałych podlegających amortyzacji oraz czy odpisy amortyzacyjne od tych parkingów będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów? W skład wspólnoty mieszkaniowej wchodzą wyłącznie stanowiące odrębną własność lokale użytkowe, a żaden z lokali…
wtorek, 08 wrzesień 2015 07:45

Przychód ze sprzedaży strychu

Written by
Czy przychód, jaki uzyska wspólnota mieszkaniowa ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na cele mieszkaniowe, jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy dochód z tego tytułu będzie przeznaczony na…
wtorek, 08 wrzesień 2015 07:44

Odsprzedaż mediów a zwolnienia od VAT

Written by
Czy wspólnota mieszkaniowa jako czynny podatnik VAT prawidłowo stosuje zwolnienia od podatku VAT od od sprzedaży mediów. Dotyczy to wody, energii cieplnej, odbioru ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wywozu nieczystości? Właściciel lokalu jako członek wspólnoty ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu…
wtorek, 08 wrzesień 2015 07:43

Lokatorzy odpracowują swoje długi

Written by
W Gdańsku czy Toruniu najemcy lokali komunalnych mogą podjąć wyznaczoną pracę w zamian za spłatę zadłużenia z tytułu czynszu. Podobnym tropem pójdzie Łódź. Wyegzekwowanie długów w całości nigdy nie będzie niemożliwe, ale takie inicjatywy pomagają je zmniejszyć. Najemcy komunalni odpracowali już 6,2 mln zł zadłużenia czynszowego – poinformował Urząd Miasta…
poniedziałek, 31 sierpień 2015 10:57

Wspólnoty i spółdzielnie

Written by
Brak placu zabaw, zaniedbany skwer, przy ulicy brakuje miejsca do parkowania, a we wspólnotowym lub spółdzielczym budżecie nie ma na to środków. Nic straconego. Warto zawalczyć o partycypację w budżecie obywatelskim. Jak ze środków publicznych zawartych w budżetach obywatelskich mogą skorzystać także członkowie wspólnot i spółdzielcy? Postaram się pokazać na…
poniedziałek, 31 sierpień 2015 10:46

Rozliczanie zużycia wody

Written by
Zużycie wody jest coraz powszechniej mierzone przy użyciu liczników, jednak nawet w budynkach kompleksowo opomiarowanych zdarzają się lokale, w których tych urządzeń brak. Jak skutecznie i sprawiedliwie rozliczyć w takim przypadku zużycie wody? We wspólnocie, w której część lokali nie ma założonych wodomierzy, podstawą do wystawienia faktury są wskazania licznika…
poniedziałek, 31 sierpień 2015 10:42

Windykacja opłaty śmieciowej

Written by
Najpóźniej 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania się za wywóz śmieci. Zgodnie z nimi zarządca nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej będzie miał obowiązek złożyć do urzędu gminy, za każdy lokal, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także uiścić te opłaty, jednocześnie pobierając od właścicieli…
poniedziałek, 31 sierpień 2015 10:14

Czyj dochód z reklamy?

Written by
Czy reklama może przynosić zyski konkretnemu członkowi wspólnoty mieszkaniowej, a nie wspólnocie? Wspólnota mieszkaniowa dysponuje różnymi możliwościami pozyskiwania pożytków. W praktyce coraz częściej wykorzystuje się do tego celu powierzchnie nieruchomości wspólnej, w tym elewacje oraz ściany boczne. Głównym źródłem uzyskiwania dochodów stają się korzyści płynące z reklamy, w postaci billboardów…
piątek, 28 sierpień 2015 08:42

Refakturowanie opłat a VAT

Written by
Zarządcy nieruchomości oraz podmioty wynajmujące i zarządzające nieruchomościami własnymi dzierżawionymi, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, spotykają się z dylematem, jak prawidłowo rozliczać VAT w związku z przeniesieniem na najemców notą księgową kosztów, którymi obciąża ich wspólnota mieszkaniowa – zarówno dotyczącymi części wspólnych, jak i poszczególnych lokali.…
piątek, 28 sierpień 2015 08:35

Refakturowanie przez wspólnotę

Written by
Zakup przez wspólnotę usług służących zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdego z członków wspólnoty powinien być refakturowany. W przypadku lokali gminnych wspólnota nie może jednak wystawić faktur VAT na najemców lokali użytkowych czy mieszkalnych, ponieważ nie są oni właścicielami lokali. Temat refakturowania nie znika z Państwa korespondencji nadsyłanej do redakcji, przypominamy więc…
piątek, 28 sierpień 2015 08:33

Balkony do remontu

Written by
Mieszkania w naszym budynku są wyposażone w balkony, które zostały wadliwie wybudowane. Każdy balkon jest częściowo zabudowany pionową płytą, która stanowi część elewacji, i to na styku tej płyty i podłogi balkonu, po zewnętrznej stronie, odpada tynk. Problem dotyczy ok. połowy balkonów w bloku. Część mieszkańców chce, żeby wspólnota sfinansowała…
Wspólnota powinna dochodzić od dłużników nie tylko kwoty głównej należności, ale również odsetek i kosztów postępowania sądowego. Bezpodstawne zaniechanie dochodzenia należnych odsetek może być zakwalifikowane jako działanie na jej szkodę.W odniesieniu do członków wspólnoty, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego wnoszenia opłat zaliczkowych związanych z utrzymaniem swoich lokali, a…
W naszym bloku (2 klatki, 35 lokali) wymienić instalację c.o. Jest to zamierzenie na co najmniej 3 lata, jako że członkowie naszej wspólnoty nie należą do osób zamożnych. Sposobem finansowania tego remontu mogą być tylko kilkuletnie, ratalne wpłaty członków wspólnoty na fundusz remontowy, poprzedzone oczywiście stosowną uchwałą. Pytanie brzmi: jak…
piątek, 28 sierpień 2015 08:19

Zdalny odczyt mediów będzie standardem

Written by
Obowiązkiem zarządcy budynku jest zakup, zamontowanie i odczyt wodomierzy, a także ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania w mieszkaniach. Co oferują producenci i jak poruszać się w szerokiej ofercie rynkowej? Przedstawiamy podstawowe kryteria doboru tych urządzeń do lokalu mieszkalnego oraz najnowsze tendencje na rynku. Przy wyborze modelu wodomierza kryterium absolutnie niezbędnym…

Zapisz sie do newslettera