Piotr Brogowski

Wiceprezes i dyrektor zarządzający Orion Instruments Polska, integratora systemów teleinformatycznych. Od ponad 10 lat członek zarządu właścicielskiego dużej (ponad 230 lokali) wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie. Stale publikujący na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych, związanych ze współwłasnością nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi.

Mateusz Górski

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, student 5 roku prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo związany z usługami Facility Management. Specjalista w największej w Polsce grupie kapitałowej świadczącej kompleksowe usługi obsługi nieruchomości. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych związanymi z współpracą z usługodawcami – reprezentującymi sektor publiczny i prywatny.

Paweł Janczak

Licencjonowany Broker Ubezpieczeniowy, od 2002 roku z sukcesami zarządzający Polską Kancelarią Brokerską Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu, laureat wielu wyróżnień ekonomicznych. Ekspert w obszarze prawidłowego zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych oraz skutecznej sprzedaży. Postać dobrze znana w środowisku ubezpieczeniowym, głównie jako inicjator nowatorskich rozwiązań obsługi brokerskiej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w praktyce trenerskiej, prowadząc szkolenia branżowe. Autor licznych publikacji na temat ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu nieruchomościami.

Jan Jakub Jańczak

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Właściciel bloga „Prawo mieszkaniowe”. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych. Swoją praktyką obejmuje w szczególności prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze, sprawy dotyczące nieruchomości warszawskich i reprywatyzacji. Jego Kancelaria mieści się na warszawskim Ursynowie.

Paulina Sobczyk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych artykułów na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”.

Piotr Zabrzyjewski

Mgr inż. geodeta, absolwent Politechniki Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany zawodowo z obsługą szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Główny specjalista w dużej firmie o zasięgu ogólnopolskim świadczącej usługi zarządzania nieruchomościami.

Partnerzy

Zapisz sie do newslettera