środa, 06 czerwiec 2018 13:04

Monitoring a RODO

Written by
Rate this item
(0 votes)

WDROŻENIE MONITORINGU WIZYJNEGO WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ W ŚWIETLE RODO
WZÓR REGULAMINU STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO – SZCZEGÓŁOWE ZAPISY

Wykładowca: Piotr Brogowski

21 czerwca 2018 r. Warszawa (Centrum Konferencyjne "Wilcza", ul. Wilcza 9)
Szkolenie odbywać się będzie w godz. 10.00 - 15.00.
 
Koszt: 280 zł + 23% VAT (344,40 zł brutto)

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Bardzo wiele wspólnot wdraża na swoim terenie systemy monitoringu wizyjnego. Często systemy takie są obsługiwane na zlecenie przez np. agencje ochrony. Nowe regulacje prawne, a przede wszystkim RODO, bardzo istotnie podnoszą wymogi związane z zabezpieczeniem danych osobowych. W myśl RODO wolno nam przetwarzać dane osobowe tylko wówczas, jeśli potrafimy wskazać i obronić podstawę prawną dla każdego rodzaju danych i każdego celu, w jakim są one przetwarzane.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 lipca 2012 r., sygn. akt I ACa 4/12, wskazał, że kwestia dostępu do nagrań z monitoringu – które zawierają dane osobowe o charakterze obrazowym – powinna, jako  zalecane rozwiązanie, być przez wspólnotę ustalona w regulaminie.
Nagrania z monitoringu, jeśli są zapisywane, zawierają dane osobowe i powinny być chronione zgodnie z RODO. A zatem, zgodnie z zasadą adekwatności, celowości i minimalizmu, dane te powinny być udostępniane tylko w przypadku istotnej potrzeby i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, co, zgodnie z zasadą weryfikowalności, powinno być udokumentowane.
Czy jesteśmy w stanie to zrobić w przypadku monitoringu? Niniejsze szkolenie dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy w tym zakresie i umożliwi dostosowanie się do obowiązujących zasad prawnych.
WAŻNE! Uczestnicy szkolenia otrzymają  przykładowy wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego.

PROGRAM
1. Monitoring we wspólnocie:
- legalny, czy nie – aktualny stan prawny z uwzględnieniem doktryny, orzecznictwa, RODO i nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- warunki uznania sytemu monitoringu za działający zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Instalacja monitoringu: decyzja wspólnoty, czy zarządu/zarządcy? Z jakich funduszy powinna być finansowana taka inwestycja?
3. Czy dane z monitoringu są, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami, danymi osobowymi? Czy dane te tworzą zbiór danych i jakie to ma znaczenie?
4. Czy instalacja kamer nie narusza dóbr osobistych osób, których wizerunek jest rejestrowany?
5. Czy wspólnota lub zarządca mogą się spotkać z roszczeniami z tego tytułu? Jak się przed nimi bronić?
6. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu:
- podstawa prawna,
- obowiązki podmiotu stosującego monitoring,
- techniczne i organizacyjne zabezpieczenie system monitoringu i danych w nim przetwarzanych,
- komu i w jakich okolicznościach można udostępniać nagrania z monitoringu.
7. Dlaczego wspólnota powinna przyjąć regulamin stosowania monitoringu wizyjnego:
- zasady tworzenia regulaminu i redagowania treści zapisów, 
- praktyczne skutki wdrożenia regulaminu.
8. Czy wykorzystywanie monitoringu wiąże się z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji, a jeśli tak to jakiej?
9. Powierzenie przetwarzana danych z monitoringu - obowiązki i odpowiedzialność administratora i procesora.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

Liczba wyświetleń artykułu : 6145 times Last modified on środa, 06 czerwiec 2018 13:11
Zobacz także: « Umowy o zarządzanie

Zapisz sie do newslettera