Wspólnota Mieszkaniowa

Szereg zrównoważonych działań w wielu obszarach, takich jak kultura, gospodarka, środowisko czy kapitał ludzki tworzą smart Katowice. Inteligentne miasto musi być przede wszystkim korzystne dla mieszkańców, wpływać na polepszenie jakości życia – przy czym nieustannie się zmieniać, podążać za nowoczesnymi trendami.

– Katowice w ostatnich latach mocno się zmieniły i de facto ciągle stają się SMART. W ostatnich latach przeszliśmy wielką przemianę z miasta przemysłowego – w nowoczesną metropolię tętniącą energią mieszkańców. Media zaczynają pisać o modzie na Katowice. Jestem przekonany, że to właśnie zasługa działań na wielu płaszczyznach, a nie koncentrowaniu się na wybranym zagadnieniu. Po pierwsze, należy podkreślić rolę mieszkańców, ruchy społeczne czy prężnie działający u nas sektor NGO. Ci ludzie są siłą napędową miasta. Stawiam mieszkańców na pierwszym miejscu, traktujemy ich jako partnerów w procesach zarządzania miastem. Oni są bazą do tego, żeby tworzyć inne rozwiązania. Bez współpracy nie możemy mówić o mieście smart. Nie osiadamy na laurach, nie satysfakcjonuje nas status quo. Chcemy więcej i lepiejmówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Działania smart wdrażane są w Katowicach w wielu obszarach. Jednym z istotniejszych elementów są ekologia, walka z niską emisją, transport i nowe technologie.

W Katowicach funkcjonuje zdalny pomiar i kontrola użycia energii, co pozwala obniżyć koszty funkcjonowania miasta. Katowice przeznaczą do 2030 roku ponad pół miliarda złotych na inwestycje, których głównym celem jest ograniczenie problemu smogu i kolejne setki milionów na przedsięwzięcia, których pośredni efekt będzie taki sam – Katowice aktualizują plan walki z niską emisją. Dowodem na faktyczną intensyfikację działań jest podsumowanie wsparcia na wymianę przestarzałych źródeł ciepła, które w 2017 r. było dwa razy wyższe niż średnio w poprzednich latach. Kolejne podwojenie tych wydatków nastąpi już w bieżącym roku.

Nowe technologie wykorzystywane są w wielu aspektach także w walce o czyste powietrze. Z jednej strony wykorzystanie drona, który analizuje skład dymu unoszącego się z gospodarstw domowych, z drugiej rozbudowany system monitoring. Pod koniec sierpnia 2016 roku, kosztem blisko 14 mln zł, został uruchomiony projekt KISMiA (Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy) – pierwszy w Polsce inteligentny monitoring, który sam potrafi wykrywać i alarmować dyspozytorów o różnych zdarzeniach. – Na samym początku zaznaczaliśmy, że chcemy, by system się rozwijał. Podczas inauguracji w KISMiA pracowały 194 kamery. Dziś jest ich 219, a także trwa przetarg na 30 kolejnych. Przez półtora roku pracowaliśmy także nad polepszeniem funkcjonalności systemu, a KISMiA przyczyniła się do wykrycia wielu zdarzeń – mówi prezydent Marcin Krupa. Dziś ten system pod nazwą KISMiA 2.0 – big data w służbie mieszkańców będzie dbał także o jakość powietrza w mieście.

Plan rozbudowy systemu KISMiA w dużej części będzie dotyczył kwestii związanej z monitorowaniem jakości powietrza oraz jej prognozowaniem. W tym celu w Katowicach, zostaną zainstalowane przy kamerach KISMiA czujniki badające jakość powietrza. Docelowo będzie ich o 127 więcej – gdyż czujniki systemu KISMiA posłużą do zbudowania modelu monitorowania i informowania o jakości powietrza, na który miasto uzyskało dofinansowanie w ramach projektu AWAIR. W ramach AWAIR czujniki będą instalowane w żłobkach, przedszkolach szkołach i innych instytucjach. KISMiA poprzez sieć czujników będzie zbierać informacje o jakości powietrza, a także m.in. o temperaturze, wilgotności powietrza, prędkości i kierunku wiatru. Mając na uwadze fakt, że część czujników zainstalowana będzie w pobliżu kamer KISMiA – będzie można analizować korelację np. jakości powietrza i natężenia ruchu.

Jeżeli mowa o natężeniu ruchu – tutaj należy podkreślić, że Katowice aktualnie przechodzą prawdziwą rewolucję transportową. – W obszarze transportu mamy zdefiniowanych kilka priorytetów – m.in. zachęcanie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, odciążenie centrum z ruchu samochodowego oraz upłynnianie istniejącego ruchu. Od 2011 roku trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, budujemy 4 centra przesiadkowe w formule park&ride, wdrożyliśmy Strefę Tempo 30 – aby odciążyć centrum z ruchu samochodowego. Będziemy budować nową, 5 kilometrową linię tramwajową na południe miasta – zapowiada Marcin Krupa.

I ostatnim elementem są nowe technologie. Od kilku lat mawia się, ze Katowice to globalna stolica eSportu i siedziba gigantów technologicznych. W zakresie rozwiązań teleinformatycznych wdrożono projekt „SilesiaNET” – tj. projekt budowy świeci światłowodowych w technologii NGN – dzięki któremu ponad 80 szkół zyskało szerokopasmowy Internet, projekt budowy sieci radiowej (WIMAX) – dzięki której pojawiło się kilkanaście hotspotów w ważnych punktach miasta. Uruchomiono wspomnianą już KISMiA, a także aplikacje dla mieszkańców takie jak naprawmyto.pl – na której mieszkańcy mogą nanosić np. uszkodzenia infrastruktury drogowej, awarie, zanieczyszczenie środowiska itp., a zgłoszenia te są przyjmowane i przesyłane bezpośrednio do dyspozytorów miejskich służb i jednostek odpowiedzialnych za określone zadanie do realizacji, a także „wCOP drzewo” – do wskazywania miejsc, w których powinny zostać nasadzone nowe rośliny.

Serdecznie zapraszamy zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz audytorów energetycznych działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w spotkaniu informacyjnym „Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2018 r. (piątek) w Łodzi. Rozpoczynamy o godz. 10.00, zakończenie spotkania planowane jest na godz. 13.30. Po zakończeniu części merytorycznej, dla uczestników spotkania przewidziany jest lunch.

 

W trakcie spotkania przedstawiciele Alior Bank i zaproszeni eksperci przedstawią m.in.:

- założenia i warunki uzyskania nowego produktu dla wspólnot mieszkaniowych - Pożyczki Termomodernizacyjnej

- zasady sporządzania audytów energetycznych dla uzyskania Pożyczki Termomodernizacyjnej,

- skierowaną do zarządców nieruchomości ofertę depozytową i cash management Alior Banku,

- możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie wielorodzinnym

- problematykę RODO w kontekście zarządzania nieruchomościami

 

W trakcie spotkania będzie czas na zadawanie pytań i konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do udziału należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 14 września 2018 r.

Zielone dachy i ściany mogą stanowić przedłużenie ogrodu lub jego namiastkę. Współczesne rozwiązania łączą funkcje estetyczne z praktycznymi. Przynoszą wiele korzyści, zwłaszcza w miastach. Przez wyłapywanie zanieczyszczeń i produkcję tlenu roślinność zielonych dachów poprawia jakość powietrza.

Zieleń na dachach obniża temperaturę w budynkach latem i podwyższa zimą – jest to świetna izolacja, dzięki której zmniejszone jest zapotrzebowanie na ogrzewanie i klimatyzacje. Zarówno zielone dachy, jak i zielone ściany doskonale sprawdzą się w przestrzeni miejskiej, na wielkich powierzchniach budynków usługowych i mieszkalnych, jak i na prywatnych posesjach.

Zwiększenie bioróżnorodności

Zielone dachy pochłaniają wodę opadową. Mogą zatrzymać od 15% nawet do 90% opadu, który podczas odparowywania poprawia mikroklimat. Zatrzymywana przez zielone dachy woda nie spływa od razu do kanalizacji, co zapobiega jej przeciążeniu i miejskim powodziom. Roślinność na dachach przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności w mieście, stanowiąc miejsce życia owadów i ptaków. Badania pokazują, że przekształcenie dachów w zielone spowodowało powrót do miasta gatunków drobnych ptaków, które wcześniej przestały tam występować.

Dach ekstensywny możemy go stworzyć na budynku, wiacie garażowej, ganku czy nawet na osłonie kontenerów na odpady. Dachy tego rodzaju mają niewielką grubość podłoża, sięgającą 5-15 cm. Mogą być zakładane na płaskich, jak i nachylonych dachach. Co ważne w późniejszym użytkowaniu, tego rodzaju dach generalnie nie wymaga pielęgnacji. Ze względu na obciążenie konstrukcji substratem oraz roślinami, które tworzą zielony dach, wprowadzenie tego rozwiązania wymaga w większości przypadków fachowej pomocy podczas projektowania oraz instalacji. Przy nowej inwestycji, zielony dach powinien być uwzględniony na etapie projektu budowlanego oraz we wniosku o pozwolenie na budowę. Gdy chcemy obsadzić roślinnością istniejący już dach – potrzebne jest albo pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych. (...)

Cały artykuł dostępny w numerze 9/2018

Autor: Katarzyna Biejat, Fundacja Sendzimira

Pobierz formularz zamówienia

prenumerata

 

Po dwóch miesiącach obserwowania następstw obowiązywania rozporządzenia o RODO, mam bardzo mieszane uczucia. Przepisy te wprowadzają bowiem poważne obciążenie biurokratyczne dla wszystkich podmiotów, w działalności których jakąkolwiek cząstkę stanowią dane osób fizycznych.

Od 25 maja 2018 r,, czyli od wejścia w życie tzw. RODO, czyli „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, żyjemy w nowej rzeczywistości prawnej.

Nieciekawe wnioski

 Jeśli uważnie przeczytać całość tego aktu prawnego można dojść do kilku bardzo istotnych wniosków:

  • władze UE, wykroiły znaczny obszar rzeczywistości i poddały specregulacji, według dedykowanych, a także bardzo specyficznych zasad,
  • zasady te są nie dość jednoznaczne i konkretne, pełne sformułowań typu: „odpowiednie bezpieczeństwo”, „odpowiednia ochrona”, „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów”, „należy podjąć wszelkie rozsądne działania”, „operacje i procedury przetwarzania muszą być proporcjonalne do wyznaczonego, prawnie uzasadnionego celu”, 
  • przepisy wprowadzają nieznaną do niedawna w cywilizowanym świecie zasadę domniemania winy, wymagającą od strony dowodów potwierdzających, że jej działania, są prowadzone we właściwy sposób, zgodny z zasadami RODO,
  • kolejną zasadą jest obowiązek donoszenia podmiotu na siebie samego, poprzez zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Przy czym tu także pojawia się furtka niejednoznacznej uznaniowości w brzmieniu: „chyba, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych”,
  • przepisy te wprowadzają poważne obciążenie biurokratyczne dla wszystkich podmiotów, w działalności których jakąkolwiek cząstkę stanowią dane osób fizycznych, choćby w takim oczywistym i banalnym aspekcie – jak dane osobowe pracowników firmy.
  • przepisy te kreują nowy rynek usług – obsługi i weryfikacji poprawności działania podmiotów w aspekcie RODO (szkolenia, audyty, certyfikacje, obsługa wymaganych procedur, kontrole, doradztwo etc.). Usług, które nie służą wytwarzaniu dóbr i bogactwa, ale wręcz przeciwnie – podwyższają koszty działalności gospodarczej. (...)

 Autor: Piotr M. Ochman

Cały artykuł dostępny w numerze 9/2018

Pobierz kartę zamówienia

prenumerata

 

 

 

Wadliwy sposób zwołania zebrania może jedynie mieć znaczenie dla podjęcia przez sąd decyzji o uchyleniu uchwały (w trybie art. 25 uwl), o ile zostanie dowiedzione, że mógł on wpływać na jej treść. Decydujące znaczenie ma natomiast treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne.

Podstawę prawną powództwa stanowił art. 189 kpc, zgodnie z którym powód może żądać ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, jeżeli ma w tym interes prawny. Może on wynikać z bezpośredniego zagrożenia prawa powoda lub zmierzać do zapobieżenia temu zagrożeniu. Występuje także wtedy, gdy istnieje niepewność stanu prawnego lub prawa, mająca charakter obiektywny.

W ocenie sądu, powód posiadał interes prawny w ustaleniu nieważności zaskarżonych uchwał, który to interes wynikał ze stosunku członkostwa w pozwanej wspólnocie – podjęcie zaskarżonych uchwał bez wątpienia wpłynęło bowiem na sytuację prawną powoda. Nieważność zachodzi wówczas, gdy podjęta uchwała jest sprzeczna z ustawą albo ma na celu obejście ustawy, ewentualnie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 kc). Jednak żadna z tych sytuacji w przedmiotowej sprawie nie miała miejsca.

Według powoda wadliwie powiadomiono o terminie zebrania właścicieli lokali pozwanej wspólnoty (zaproszenie zostało mu doręczone w przeddzień zebrania). Zarzucił też wspólnocie, że ta nie powiadomiła go, że przedmiotem obrad będzie m.in. kwestia odwołania go z funkcji członka zarządu. Według Sądu, zgodnie z art. 32 uwl, zawiadomienie o zebraniu właścicieli winno przybrać formę pisemną, posiadać zindywidualizowany charakter, dotrzeć do właściciela przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania (bezpośrednio, poprzez doręczenie w wykonaniu zarządu lub zarządcy, w tym za pośrednictwem poczty).

W omawianej sprawie pisemne zawiadomienia o mającym się odbyć zebraniu były doręczane właścicielom lokali w sposób dwojaki. Tym, którzy zamieszkiwali w budynku wspólnoty zawiadomienia wrzucono do skrzynek pocztowych, pozostałym zaś wysyłano listem poleconym. Dodatkowo, informacja o zebraniu została przez zarządcę umieszczona w każdej klatce na tablicy ogłoszeń. W przypadku powoda, pomimo tego, że mieszka on na przedmiotowej nieruchomości, zaproszenie na zebranie właścicieli wysłano listem poleconym, ponieważ wielokrotnie kwestionował on fakt otrzymywania od wspólnoty jakichkolwiek dokumentów.

Według sądu, powód miał faktyczną możliwość powzięcia informacji o planowanym zebraniu i fakt wysłania na tydzień przed zebraniem zawiadomienia o nim listem poleconym może zostać uznany za wywiązanie się z omawianego obowiązku.

W ocenie sądu kwestia ta miała jednak drugorzędne znaczenie, bowiem wadliwy sposób zwołania zebrania może jedynie mieć znaczenie dla podjęcia przez sąd decyzji o uchyleniu uchwały (w trybie art. 25 uwl), o ile zostanie dowiedzione, że mógł on wpływać na jej treść. Decydujące znaczenie ma natomiast treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne.

Sąd uznał też zarzut dotyczący nie poinformowania powoda o zamiarze podjęcia na zebraniu uchwały w kwestii odwołania go z funkcji członka zarządu (nie umieszczenia takiej informacji w porządku obrad) za chybiony. Należało bowiem zauważyć, iż w porządku zebrania został zawarty punkt przewidujący „uzupełnienie składu zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej”. W ocenie sądu użyte sformułowanie w sposób dostateczny sygnalizowało zmianę składu osobowego zarządu.

Pamiętać też należy, że podczas zebrania właścicieli lokali mogą być podejmowane uchwały nieobjęte porządkiem obrad, a więc niewymienione w zawiadomieniu o zebraniu. Na uwzględnienie nie zasługiwał również, zdaniem sądu, zarzut dotyczący nie poinformowania powoda o treści podjętych na zebraniu uchwał. Obowiązek ten ma bowiem miejsce jedynie, gdy uchwała została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie (art. 23 ust. 3 uwl). W tej sprawie zaskarżone uchwały zostały podjęte na zebraniu właścicieli.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 stycznia 2018 r., sygn. akt II C 236/17

Oprac. PB

Pobierz kartę zamówienia

prenumerata

Wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządcy nieruchomości coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców do utrzymywania czystości, przeprowadzania remontów i wykonywania innych prac. Przepisy regulujące tę problematykę nie są jednolite. Na innych zasadach zatrudnimy Ukraińca, a na innych obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Podjęcie pracy w Polsce przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej odbywa się na zasadach takich samych, jak w stosunku do polskich obywateli. Inaczej natomiast problem ten kształtuje się w odniesieniu do obywateli państw nienależących do struktur unijnych (tzw. państw trzecich). W tym wypadku należy rozróżnić trzy podstawy zatrudnienia cudzoziemca przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę:
- zezwolenie na pracę,
- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz
- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców (dotyczy tylko wybranych krajów).

Zezwolenie na pracę
W Polsce mamy pięć typów zezwoleń na pracę. Wspólnota mieszkaniowa (czy zarządca nieruchomości) planująca nawiązać współpracę z cudzoziemcem jest zobowiązana złożyć wniosek o wydanie zezwolenia typu A do właściwego ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej urzędu wojewódzkiego. Zezwolenie to odnosi się do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, oddział lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. (...)

Cały artykuł dostępny w numerze 9/2018

Autor: Paulina Sobczyk

Pobierz kartę zamówienia

 

 

W lipcu Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowej ordynacji podatkowej, która ma zastąpić obowiązującą już od 20 lat ustawę. Przyjrzyjmy się niektórym z projektowanych regulacji – zarówno tym, które dotychczas nie istniały w systemie polskiego prawa podatkowego, jak i tym, które znajdziemy w obecnej ordynacji podatkowej, lecz które mają ulec znaczącej modyfikacji.

Ordynacja podatkowa jest częścią ogólną prawa podatkowego, a więc zawiera unormowania wspólne dla wszystkich rodzajów podatków. Dotychczasowa ustawa obowiązuje od 20 lat i była już bowiem ponad 100 razy nowelizowana, a stopień ingerencji zmian ustawodawczych w tekst pierwotny uczynił całą regulację mało czytelną. Co więcej, Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie przedstawiło projekty kilku nowych zmian w ordynacji podatkowej. Możemy więc założyć, że także zaprezentowany projekt ulegnie jeszcze modyfikacji na etapie prac parlamentarnych.

Pierwotny projekt nowej ordynacji podatkowej został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Założeniem dla jej prac było przygotowanie nowego aktu prawnego, zbudowanego w taki sposób, aby zrównoważyć interesy podatników i fiskusa, tj. z jednej strony zagwarantować ochronę praw podatników i zwiększyć poczucie ich bezpieczeństwa, z drugiej zaś zapewnić efektywny pobór podatków.

Skuteczny pobór podatkowy

Skuteczny pobór podatków mają zapewnić przepisy wprowadzające nowe rodzaje postępowania podatkowego (postępowanie uproszczone, sprawa reprezentatywna, eliminacja postępowań dotyczących bagatelnych kwot podatku), czy też wprowadzenie przedawnienia poboru podatku. Ochrona praw podatnika ma być natomiast realizowana m.in. poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów prawnych wzmacniających i chroniących podatnika w kontaktach z organami podatkowymi, tj. zasad ogólnych prawa podatkowego, konsensualnych formy załatwiania spraw podatkowych (umowy podatkowe, mediacja, konsultacje skutków podatkowych transakcji), normatywnego katalogu praw i obowiązków podatnika, zakazu orzekania na niekorzyść podatnika w postępowaniu przed organem I instancji, czy też prawa do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, wydłużenia terminów do zaskarżania orzeczeń.

W projekcie zawarte zostały także regulacje, które w praktyce mogą pogorszyć sytuację podatników. Jako przykład można tu wskazać kwestię nadpłaty, a właściwe pozbawienie podatnika prawa do jej odzyskania wówczas, gdy organy podatkowe wykażą, że podatnik przerzucił w całości ciężar ekonomiczny podatku na nabywców.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Obecnie obowiązująca ustawa zawiera podział na przedawnienie zobowiązań podatkowych oraz przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Nowa ordynacja podatkowa w znaczący sposób zmienia regulacje dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego wprowadzając jego podział na dwa odrębne okresy, tj. przedawnienie wymiaru i przedawnienie poboru.

Przedawnienie wymiaru to okres, w którym organ podatkowy musi doręczyć podatnikowi decyzję wymiarową. W przeciwieństwie do obecnej regulacji, gdzie niezbędne jest doręczenie decyzji II instancji, w nowej ordynacji wystarczające będzie doręczenie decyzji I instancji.

Termin przedawnienia będzie wynosił 3 lata lub 5 lat – w zależności od rodzaju podatku, którego dotyczy. Pięcioletni termin przedawnienia ma dotyczyć m.in. VAT, akcyzy, CIT, PIT (z pewnymi wyjątkami), innych podatków jeżeli podatnik nie złoży w terminie lub nie wykaże w niej wszystkich danych niezbędnych do dokonania wymiaru, a także decyzji o odpowiedzialności płatnika.

W obecnych przepisach termin przedawnienia – o ile nie został zawieszony lub przerwany – upływa z końcem roku kalendarzowego. W nowej ustawie przewidziano natomiast, że termin przedawnienia wymiaru biegnie od dnia, w którym upłynął termin płatności podatku wynikający z przepisów prawa podatkowego lub powstał obowiązek podatkowy, jeżeli zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez doręczenie decyzji ustalającej jego wysokość.

Projektodawcy uwzględnili także orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące przedawnienia i uregulowali kwestie dotyczące przedawnienia zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, straty itp.

Zgodnie z nowymi regulacjami termin przedawnienia wymiaru w przypadku decyzji określającej prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych będzie biegł od dnia, w którym upłynął termin płatności podatku wynikający z przepisów prawa podatkowego dotyczący okresu, za który wykazano zwrot podatku lub nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych. W odniesieniu zaś do straty termin przedawnienia będzie biegł od dnia, w którym upłynął termin płatności podatku wynikający z przepisów prawa podatkowego dotyczący okresu, w którym powstała strata.

 

Cały artykuł w numerze 9/2018

Autor: Alicja Sarna, doradca podatkowy, partner w MDDP, szefowa Zespołu Postępowań Podatkowych

Pobierz kartę zamówienia

 

 

Korzystanie z mediów społecznościowych wiąże się z korzyściami, ale niesie też istotne ryzyka. Wielu wpisów dokonujemy pod wpływem impulsu i negatywnych emocji. Mimo że na większości platform zamieszczone teksty mogą być edytowane i kasowane tylko przez określony i zwykle dość krótki okres, takie wpisy mogą nam i firmom, które reprezentujemy wystawiać niepochlebną opinię.

Wykorzystanie Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTube, LinkedIn, GoldenLine itp. stało się nie tylko immanentną cechą aktywności społecznej, ale także sposobem prowadzenia biznesu. Media takie służą nawiązywaniu kontaktów, prezentowaniu swoich poglądów, wymianie i pozyskiwaniu najbardziej aktualnych informacji, także prezentacji firm i wyszukiwaniu potencjalnych klientów oraz pracowników. Specyficzne strony – tzw. fanpage na Facebooku, często działają nie tylko obok, ale także zamiast stron internetowych firm i organizacji.

Płacimy naszymi danymi

Korzystanie z mediów społecznościowych nie wymaga w ogromnej większości żadnych opłat, ale musimy pamiętać, że nie ma nic za darmo. Walutą, którą płacimy za możliwość korzystania np. z Facebooka są nasze dane osobowe. I wbrew temu, co się niekiedy sądzi, nie są to tylko imię, nazwisko, płeć, wiek, zdjęcia (wizerunek), sieć kontaktów czy adres e-mail. Udostępniamy także np. numer IP każdego urządzenia, z którego łączymy się z daną platformą, system operacyjny i przeglądarka (a nawet rozmiar jej okna), z której korzystamy, dane geolokalizacyjne w powiązaniu z czasem, a także nasze preferencje: społeczne, kulturowe, polityczne, zakupowe itp.

Choć wielkie platformy społecznościowe są własnością firm amerykańskich, to jednak firmy te mają przedstawicielstwa w krajach UE, a przede wszystkim przetwarzają dane osób przebywających na terenie Unii, w związku z usługami oferowanymi takim osobom (również bezpłatnie) oraz monitorowaniem ich zachowania, a zatem, zgodnie z art. 3 ust. 2 RODO, podlegają zapisom tego rozporządzenia.

Nie zawsze jednak internetowi giganci skłonni są w pełni to akceptować. Warto tu wspomnieć, że norweski Urząd Ochrony Praw Konsumenta (NCC) w opublikowanym 26 czerwca br. raporcie „Deceived by Design” stwierdził, że RODO skłoniło jedynie Facebooka i Google’a do wdrożenia tzw. ciemnych wzorów (ang. dark patterns). Są to wszelkiego rodzaju sztuczki z interfejsami stron internetowych czy aplikacji, służące dezorientowaniu użytkowników. Chodzi o to, aby wymusić na nich tylko takie zachowania, które będą korzystne dla operatora usługi.

Norwescy analitycy zauważają, że obie amerykańskie firmy mają niekorzystne dla ochrony danych osobowych domyślne ustawienia, a przywrócenie prywatności wymaga znacznych starań ze strony użytkownika. Niekiedy nawet ustawienia te są ukrywane, tak by użytkownik nie wiedział, że niekorzystna dla jego prywatności opcja została domyślnie wybrana. Równocześnie też opcje zostają przedstawione w taki sposób, by nakłonić użytkownika do wyboru tej odbierającej mu prywatność – nierzadko z pominięciem kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji. Wspomniane firmy stosują również grożenie użytkownikom utratą funkcjonalności, a nawet utratą kont w usługach, jeśli nie zgodzą się na opcje naruszające ich prywatność.

Przykładowo Facebook wyświetlając swój komunikat o RODO, daje wybór w kwestii zaakceptowania nowych warunków użytkowania. Jest to jednak wybór w dużej mierze pozorny – ponad wyraźnym przyciskiem wyrażenia zgody ukryto w tekście link do możliwości opcji. Kliknięcie go prowadzi do innego ekranu wyboru, na którym można albo wrócić do ekranu wyrażenia zgody, albo skasować konto.

RODO w art. 15 ust. 1 mówi, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji m.in. o celu przetwarzania, kategorii danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

(...)

Piotr Brogowski

Cały artykuł dostępny w numerze 7-8/2018

Pobierz kartę zamówienia

Wdrożenie przez wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomości mechanizmu podzielonej płatność w podatku VAT to niełatwy proces. Wymaga zapoznania się z zasadami obowiązującymi podatników, a także z istotnymi ograniczeniami. Posiadacz rachunku VAT nie będzie mógł dowolnie zrobić z rachunku VAT wypłat i wpłat.

1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności (ang. split payment), mają służyć uszczelnieniu podatku VAT. Instytucja ta dotyczyć będzie także wspólnot mieszkaniowych (spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości) jako podatników VAT. Wymienione powyżej podmioty korzystające ze zwolnienia z podatku VAT mogą dokonywać płatności w mechanizmie podzielonej płatności, natomiast te posiadające status podatnika VAT czynnego dokonywać, jak i otrzymywać płatności w mechanizmie podzielonej płatności.

Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 62, dalej: nowelizacja VAT), wprowadza zmiany związane z podzieloną płatności w kilu ustawach, w szczególności w ustawie o VAT i prawie bankowym. W niniejszej publikacji ograniczymy się do zagadnień istotnych z punktu widzenia wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

ISTOTA I DOBROWOLNOŚĆ PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Płatność za towar lub usługę zostanie zatem rozdzielona, tzn. na rachunek rozliczeniowy wpłynie tylko kwota netto należności, a nie jak dotychczas kwota brutto, a na specjalny rachunek VAT wpłynie kwota podatku VAT.

Przykład: 27 lipca 2018 r. firma X. (podatnik VAT czynny) otrzymała wystawioną 10 lipca 2018 r. fakturę nr 157/2018 przez wspólnotę mieszkaniową (podatnik VAT czynny) na kwotę brutto 2 460 zł, w tym VAT: 460 zł. Firma X. zamierza zapłacić te fakturę przelewem z rachunku firmowego w mechanizmie podzielonej płatności. Dla wspólnoty mieszkaniowej oznacza to, iż na jej rachunek rozliczeniowy wpłynie tylko kwota netto, tj. 2 000 zł, a kwota podatku VAT, tj. 460 zł, wpłynie na specjalny rachunek VAT. W sytuacji, gdyby firma X. opłaciła te fakturę tradycyjnym przelewem, to cala kwota brutto, tj. 2 460 zł wspólnota otrzymałaby na rachunek rozliczeniowy. Decyzje w jaki sposób zostanie dokonany przelew podejmuje kontrahent (nabywca).

 (...)

Marcin Szymankiewicz

Cały artykuł dostępny w numerze 7-8/2018.

Szanowny Kliencie,

z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 18 lok. 7, 00-775 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000069503, NIP 526-025-01-10, REGON 006375209, o kapitale zakładowym w wysokości 515 000 zł (dalej Municipium).

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto adres wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Piotr Brogowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych - Municipium, ul. Konduktorska 18 lok 7, 00-775 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

- podczas składania przez Ciebie zamówienia na zakup prenumeraty naszych czasopism, na zakup naszych książek lub innych świadczonych przez nas usług

- podczas zgłoszenia przez Ciebie udziału w organizowanej przez nas konferencji,

- przekazałeś/aś je nam w inny sposób i wyraziłeś/aś zgodę na ich przetwarzanie,

- uzyskaliśmy je z powszechnie dostępnego źródła.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Municipium?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z jednego lub kilku poniższych powodów:

1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z zakupionych u nas produktów, w tym dokonywania transakcji za zamówione produkty i ich dostawę, a także – jeżeli korzystasz z tych produktów – w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach;

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub na adres e-mail);

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

2. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. W celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Municipium, którym jest:

- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Municipium, lub (w przypadku gdy otrzymaliśmy od Ciebie taką zgodę) usług bądź towarów osób trzecich;

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www

- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;            

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś lub poprzez kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, niekiedy także data urodzenia, stanowisko i miejsce pracy oraz login.

W celach marketingowych możemy niekiedy także przetwarzać dane twojego stanowiska pracy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Municipium w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również ewentualnych skarg dotyczących tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi pytaniami lub informacjami o przyczynach skargi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług, w tym usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę naszych serwerów oraz dostarczenie produktów bezpośrednio do Ciebie. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Municipium zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Strona 1 z 20

Zapisz sie do newslettera